Adatkezelési tájékoztató

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
Horváth Viktória e.v. adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számomra személyes adatot adnak át és elkötelezett vagyok ezek védelmében.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Horváth Viktória egyéni vállalkozó
Székhely: 9090 Pannonhalma, Kossuth u. 9.
Weblap: www.elendelmasszazs.hu
Kapcsolattartás: Horváth Viktória
Telefon:06-20/911-1419
E-mail: viktoaria@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fent megjelölt címekre küldheti. Válaszomat 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adakezelési célok
Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása, hírlevél küldése céljából kezeljük.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
a) az Ön személyes adatának használata (név, cím) ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b) telefonszámára, keresztnevére, (e-mail címére), időpont egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszám, keresztnév, (e-mail cím) megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

c) Neve és e-mail címe – amennyiben ehhez írásban hozzájárult a masszázs előtti nyilatkozat kitöltésével, vagy e-mailen feliratkozott hírlevél küldésére – hírlevél küldése miatt szükséges. A hírlevél akciókat, illetve egyéb információkat tartalmaz szolgáltatásaimról.

3. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrzöm.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat évente törölöm / biztonságos módon megsemmisítem. Visszatérő vendégeim esetében a kapcsolattartási adatokat a kapcsolat fennállásáig, és azt követő egy évig őrzöm meg, majd biztonságos módon megsemmisítem.
4. Érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.
Érintetti jogok:
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatkezelések nyilvántartása :

Tevékenység

Kezelt adatok

Adakezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás helye és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

NAV felé

Székhelyen, zárható helyen Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Könyvelő felé

Könyvelőnél, Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Keresztnév

Telefonszám

Időpont egyeztetés, változtatás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

Biztonsági mentéssel elvégezve zárható helyen

az üzleti kapcsolat fennállását követő egy év – -írásban bármikor kérhető a törlés.